Vi har normal drift med smittevern.

Du må avbestille hvis du har symptomer på virusinfeksjon, eller har hatt kontakt med andre som har dette.

Informasjon om spesialisthelsetjeneste og koronavirus: FHI - spesialisthelsetjenesten informasjon

Bruk helst mail ved henvendelser til oss: post@sentrumoyeleger.nhn.no

For opplysninger om ventetid på operasjoner, ring gjerne 800 41004: Hjelp til å velge behandlingssted