Vi har ferie fra den 6.juli til og med den 2.august. 

Du kan i denne perioden sende mail eller meldinger via nettside om endring av time eller lignende.

Mail: post@sentrumoyeleger.nhn.no

God sommer!