Vi har normal drift med smittevern.

For opplysninger om ventetid på operasjoner, ring gjerne 800 41004: 

Hjelp til å velge behandlingssted

Bruk helst mail ved henvendelser til oss: post@sentrumoyeleger.nhn.no