Vi har normal drift med smittevern.

Vi har nå relativt kort ventetid på grå stær operasjon. Ring gjerne 800 41004 for opplysninger om ventetid på operasjoner: Hjelp til å velge behandlingssted

Bruk helst mail ved henvendelser til oss: post@sentrumoyeleger.nhn.no