Vi oppjusterer til mer normalisert drift fra den 20. april etter at helseministeren har gitt oppdrag til sykehusene om økt aktivitet: Tilbake til normal drift

Det er like viktig som tidligere å utsette eller avbestille timen hvis du er syk eller har hatt kontakt med coronasmittet, se under. Bruk helst mail til dette.

Vi opprettholder smittevern uendret.