De som ikke har vært i utlandet, hatt kontakt med syk eller mistenkt coronapasient evt har symptomer (se annet punkt om smittefare) 

-kan taes inn til nødvendige kontroller.

Ved avbestilling, bruk helst mail:

post@sentrumoyeleger.nhn.no