-du har vært i utlandet utenfor Norden siste to uker

-er forkjølet / hoster / har nesesekresjon / feber / sår hals

-har hatt kontakt med coronasmittet eller mistenkt smittet siste to uker

Når du møter til time vasker du hendene i ytre ventesone på toalett med såpe og varmt vann. Hånd-desinfeksjon begynner å bli mangelvare, men står i ytre ventesone, og denne kan evt benyttes. Etter håndvask skal du ikke hoste i hendene, snyte deg, ta i ansktet eller øynene. Hvis du skal hoste; host i albukrok. Vask hender på nytt hvis du hoster i hender likevel evt snyter deg.

Disse retningslinjer er etter brev sendt alle avtalespesialister fra Helse Sør-Øst den 13.03.20, og de er laget for å beskytte oss alle.