Ta kontakt på 22 41 67 20 eller på mail post@sentrumoyeleger.nhn.no

Se Folkehelseinstituttet for mer info:

https://fhi.no/